Stortings- og Sametingsvalg 2017 (Elections to the Parliament and the Sami Assembly )

Norge har hatt ambassade i Storbritannia siden 1906. I dag har ambassaden i London 30 ansatte.

Den norske ambassaden i London var Norges første utenriksstasjon, og den første ambassadøren til Storbritannia var selveste Fridtjof Nansen. Siden 1949 har kontorene til den norske ambassaden ligget på 25 Belgrave Square.

Ambassaden er åpen fra kl. 10:00 - 15:00 mandag til fredag

Besøksadresse:

25 Belgrave Square

London SW1X 8QD

United Kingdom

Kontaktinformasjon:

Telefon: +44 (0) 20 7591 5500

Fax: +44 +(0) 20 7245 6993

E-post: emb.london@mfa.no

11. september 2017 skal det avholdes stortings- og sametingsvalg i Norge. Samtidig skal det avholdes ekstraordinært kommunestyrevalg for innbyggerne i Tjøme kommune og Nøtterøy kommune i Vestfold fylke, som følge av sammenslåingen av disse kommunene til Færder kommune fra 2018.

Test av ankerlenker: #lenke1 #lenke2

Kitten sample 1
Bilde i 9/16 portrett-format (529x940px) – høyde begrenset til 600px
Kitten sample 2
Bilde i 16/9 landskap-format (940x529px)

(Information in English look further down the page)

På valgdagen 11. september er det ikke anledning til å avgi stemme i utlandet. Befinner du deg i utlandet på valgdagen, har du imidlertid anledning til å avgi forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner – det vil si ambassader, generalkonsulater og konsulater. I tillegg kan du avgi forhåndsstemme hos stemmemottakere særskilt oppnevnt av Valgdirektoratet.

Det er også mulig å brevstemme hvis du ikke kan oppsøke en utenriksstasjon eller en særskilt oppnevnt stemmemottaker. Send en epost til mailto:emb.london@mfa.no hvis du vil ha tilsendt valgmateriale.

Forhåndsstemmegivning i Storbritannia vil foregå fra og med mandag 3. juli til og med fredag 1. september. En fullstendig oversikt over hvor og hvordan man kan avgi sin forhåndsstemme i utlandet kan du finne på www.valg.no.

Det kan forhåndsstemmes ved ambassaden i London mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00.  Ambassaden vil være stengt mandag 28. august. 

Det kan også forhåndsstemmes ved følgende konsulater; Aberdeen, Belfast, Birmingham, Edinburgh, Glasgow, Kirkwall, Lerwick, Liverpool, Manchester, Newcastle og Plymouth.  Ta kontakt med gjeldende konsulat for åpningstider

For at stemmegivningen skal være tellende i valgoppgjøret, må stemmeseddelen komme frem til riktig kommune i Norge innen tirsdag 12. september kl. 17.00. Stemmemottaker sørger for at din forhåndsstemme blir sendt til riktig kommune i Norge, men du har også selv et ansvar for å avgi din forhåndsstemme i god nok tid til at din forhåndsstemme vil komme frem til riktig kommune innen utløpet av fristen.

Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivning i utlandet. Du må imidlertid ta med legitimasjon når du skal avlegge forhåndsstemme.

Hvem har stemmerett ved stortingsvalget?

Ankerlenke1 ligger rett før denne tekstlinje

Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår:

  • Vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret
  • Vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53
  • Vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Hvem har stemmerett ved sametingsvalget?

For å kunne stemme ved sametingsvalget, må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten

  • har samisk som hjemmespråk, eller
  • har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller
  • er barn av person som står eller har stått i valgmanntallet, kan kreve seg innført i valgmanntallet.

Alle samer fra Norge som er over 18 år eller fyller 18 år i valgåret, har rett til å registrere seg i valgmanntallet. Samer som er statsborgere i andre nordiske land kan registrere seg i valgmanntallet, dersom de den 30. juni i valgåret står innført i folkeregisteret som bosatt i Norge. Innmelding i valgmanntallet kan gjøres på skjema som er tilgjengelig på Sametingets nettsider (www.sametinget.no).

Samer som ikke er fra et nordisk land, kan registrere seg i valgmanntallet dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Hvem har stemmerett ved det ekstraordinære kommunestyrevalget til Færder kommune?

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
  • Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2017, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2017.
  • Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

For å stemme ved det ekstraordinære kommunestyrevalget til Færder kommune må du være innført i manntallet til Færder kommune på valgdagen.

 

English:

Ankerlenke2 ligger rett før denne tekstlinje

Norwegians resident abroad may vote in advance by one of the following two methods:

Advance voting in person

Postal voting

Advance voting in person

The Embassy in London, the Consulate General in Edinburgh and the Consulates in Aberdeen, Belfast, Birmingham, Glasgow, Kirkwall, Lerwick, Liverpool, Manchester, Newcastle upon Tyne and Plymouth are approved to receive votes. Please contact the Consulates directly to make an appointment.

Advance voting takes place from Monday 3 July – Friday 1 September 2017. It is recommended to vote well in advance.

The Embassy will receive votes Monday – Friday from 10.00am till 15.00pm.  The Embassy is closed on Monday the 28 August

Persons who have been registered in Norway as living abroad for more than 10 years must apply to be re-registered with the local Election Committee in Norway.This can be done at the same time as casting your vote by ticking a box and signing on the ballot envelope.

Please bring a valid means of identification, - preferably your Norwegian passport.

The Embassy’s address: 25 Belgrave Square, London SW1X 8QD

Postal voting

Persons who are resident abroad may vote by post.

Please contact the Embassy by post or by e-mail to mailto:emb.london@mfa.no to receive the election material and information on how to proceed.

More information on the Elections to the Parliament, the Sami Assembly and Færder Municipality 2017 can be found on www.valg.no.